Blog

Australia: A Continent Adrift | Full Documentary

Advertisements

МАКЕДОНИЈА ЈА ИМА НАЈГОЛЕМАТА ТАЈНА: Светскитe научници и НАСА тврдат дека Македонија ја крие тајната за бесплатна енергија!

      Алшар е рудник на планината Кожуф во кој за првпат е откриен талиумовиот минерал лорандит. Денешното име на рудникот е кратенка од првите букви на имињата на луѓето што управувале со него во првата половина на 20-от век: Алатини, француско банкарско семејство и Шарто, рударскиот инженер. 

Во 1986-тата година, тогашната југословенска власт го почнала проектот „Лорекс“, во кој биле вклучени десетина научни институции од Словенија, Хрватска и Македонија. По распадот на СФРЈ, сите активности околу рудникот се запрени.

      Алшар е единственото наоѓалиште на талиум во светот. Tалиумот е цврст сив метал и е токсичен. Употребуван е во електронската индустрија и за изработка на стакло. Исто така е употребуван и во отров за глувци и инсектициди. Лорандит или талиумов арсеничен сулфат (TlAsS2) е минерал и за првпат е пронајден во Алшар. Крстен е по унгарскиот научник Лоранд. Лорандиот е редок минерал со кој се смета дека би можело да се дојде до бесплатна енергија. Се смета дека го има само во Македонија а можеби и во Шри Ланка. Во 1978-та е одржана тајна седница на владата на СФРЈ на која се разговара за тоа дали рудикот Алшар да и се препушти на НАСА.

      Во македонскиот рудник Алшар на Кожуф има и лорандит, минерал на талиумот, кој служи за да се детектира, да се лоцира неутринот, кој пак има директно потекло од Сонцето и единствено на планетата го има тука. Талиумот во Алшар, а со тоа и неутринот, по своето количество е светски, планетарен раритет. Ако се успее да се одвои неутринот од талиумот, нашата планетарна наука ќе ги разбере процесите со чија помош се генерира енергијата на Сонцето.

      Рудникот Алшар се наоѓа 300 метри од малото село Мајден, во длабочината на Кожуф, во Општина Конопиште. Во неговата внатрешност се влегува низ осум широки отвори во земјата.

      Во него, над пет илјади години се копа злато, талиум, кристали на лорандитот, антимон кој служи за легирање на тешкото оружје и други минерали што ги има само во овој рудник. Два од осумте отвори на јамите од подземните копалишта се долги шест илјади метри со калдрма, денес многу оштетена.
Познати светски геолози овој рудник го нарекуваат најчувана тајна на нашата планета. Некои него го вреднуваат и како најголема тајна на човештвото, бидејќи во неговата утроба, наводно, се криела тајната на постанокот на космосот и на Сончевиот систем! 

Ако lorandit-2внесе во организмот го соборува секој крупен добиток што се напасува таму.

Уште полево од Алшар и од ридот, се наоѓаат извори со топла вода, а наспроти нив, на крајот на селото Мајден, селаните експлоатираат некаков бел минерал со кого ги перат алиштата, ги мијат садовите и ги чистат сите простории во своите домови. Овој природен правкаст минерал го има во неограничени количества. Волшебниот маѓепсан терен околу Алшар, познат меѓу староседелците како Црвена Долина, е вистинска енигма за научниците.

My best 3 wishes

I have many different wishes like everyone obviously, but in this letter I am going to share with you, my best 3 wishes, which are actually easy to accomplish and I will soon one by one.

  1. Cruising – This wish I have for a long time, actually since my living in Macedonia. But the difference between that moment and this moment is that now I am living in the best city to realize my desire – Sydney. My wish actually is to do cruising with оne of the great ships that every day I see in Circular Quay, like Cunard, Carnival, Caribbean, P&O etc. And the main detail in my cruising wish is that I want to have a room on top level with ocean view. I find out on google how much would cost me that cruising, actually how much will cost us, because I wish to travel with my wife, and results are positive. It is around $6500 for 14 nights including breakfast, lunch and dinner and drinks.Photo 1
  2.  Discover Australia – My second desire is really easy to accomplish and cheaper than first one, actually is not really about money, but is about how many days we are free. I really enjoy to drive and long time I am thinking to use my next holiday for driving and discovering Australia. My plan is to start driving without navigation and stop sometimes somewhere, sleep in a hostel for a maximum one night then keep driving to another place and see a desert, beaches, some animals etc.nqfzjrtr-1411003445
  3. Holiday in the Seychelles – This desire I have a long time ago. When I was living in Macedonia I could just dream to go there, but from the moment I moved to Australia this dream is much easier to become true. All that I Should do is first to wait for my holiday time and second keep savings money because is a really expensive accommodation and also flights tickets. To fulfill this desire, for 10 nights we need around $10.000.Denis+Island+In+Seychelles.jpgAuthor: B.I.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑